Kakelugnar i Skåne: En värmande tradition med stil

22 januari 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

I Skåne, den sydligaste regionen av Sverige, har kakelugnar en särskild plats i både historien och i hjärtat av dess invånare. Dessa vackra och funktionella värmekällor var en gång en central del av varje hem, och idag vittnar de om regionens rika kulturarv och hantverksskicklighet. I denna artikel utforskar vi kakelugnens betydelse i Skåne, dess historia och konstruktion samt hur du kan bevara och restaurera dessa konstverk för att de ska fortsätta sprida värme och glädje i många år framöver.

Historia och kulturvärde

Kakelugnens historia i Sverige sträcker sig tillbaka till 1700-talet, då de först introducerades för att effektivisera vedförbrukningen och optimera värme i de kalla skandinaviska hemmen. I Skåne utvecklades en rikt dekorerad stil, där kakelugnarna inte bara skulle vara en värmekälla utan även en del av hemmets estetik. Ofta placerades de centralt i husets finare rum, som salonger och matsalar, där de kunde visas upp för gäster. Under årens lopp blev kakelugnarna statussymboler och konstverk, med intrikata mönster och detaljer som speglade dåtidens mode och trender. Skånska kakelugnar är kända för sitt förföriska utseende, med mjuka kurvor och rikt dekorerade kakelplattor, ofta med inspirationskällor från naturen och till och med inslag av historiska och mytologiska motiv.

kakelugnar i Skåne

Konstruktion och funktionalitet

Kakelugnens magi ligger i dess unika konstruktion. En traditionell skånsk kakelugn är uppbyggd av ett inre system av kanaler, vilka gör att värmen från elden kan cirkulera flera gånger inuti ugnskroppen innan den leds ut genom skorstenen. Detta gör att en stor del av värmen från förbränningen stannar kvar i rummet istället för att försvinna upp i skorstenen. Resultatet är en mycket effektiv och jämn värme som håller längre än vanliga eldstäder. Kakelplattorna som omger dessa kanaler har inte bara en estetisk funktion utan bidrar också till att lagra värmen. De kan avge värme under flera timmar efter att elden har slocknat. Denna typ av långsam och ihållande värme är idealisk för de fuktiga och kalla vintrarna i Skåne, och gör kakelugnar till en eftertraktad värmekälla än idag.

Bevarande och restaurering

Trots moderna uppvärmningsalternativ fortsätter intresset för kakelugnar i Skåne att vara starkt. Många husägare väljer att behålla och restaurera sina gamla kakelugnar för att upprätthålla dess historiska och estetiska värde. Restaurering av kakelugnar är en delikat process som kräver både kunskap och specialkunskaper inom traditionellt hantverk. Bevarande handlar inte bara om att behålla det visuella utseendet utan även om att säkerställa kakelugnens funktion så att den kan användas som den ursprungligen var avsedd. Vid restaurering kan det behövas utkastning och utbyte av skadade kakelplattor, reparation av murverk, och säkerställande av skorstenens kondition. Eftersom kakelugnarna är en del av Sveriges kulturarv är det ofta viktigt att restaureringsarbetet görs på ett sätt som är troget originalet.

Modern användning och installation

För den som saknar en kakelugn men önskar sig den speciella atmosfären och värmen som de ger, finns möjligheten att installera en ny. Nya kakelugnar byggs ofta med samma noggrannhet och respekt för det traditionella hantverket, men med modern teknik som gör dem ännu mer effektiva och miljövänliga.

Fler nyheter